Usługi

Benefity

Working Tax Credit

Working Tax Credit to pomoc finansowa dla osób o niskich dochodach i przysługuje zarówno osobom pracującym dla pracodawcy jak i samozatrudnionym. O Working Tax Credit możesz się ubiegać jeśli masz…

Housing Benefit

Housing Benefit to zasiłek pokrywający część a w niektórych przypadkach nawet całość płaconego przez Ciebie czynszu za mieszkanie. Możesz się o niego ubiegać nawet wówczas gdy wynajmujesz pokój

Child Benefit

Child Benefit to zasiłek rodzinny. Przyznawany jest każdej osobie posiadającej dziecko lub sprawującej prawną opiekę nad dzieckiem. Jego wysokość nie jest uzależniona od wysokości dochodów rodziców, czy też opiekunów dziecka. Jego stawka tygodniowa jest stała.

Child Tax Credit

Child Tax Credit jest zasiłkiem finansowym dla rodzin lub osób posiadających bądź sprawujących prawną opiekę nad przynajmniej jednym dzieckiem. Kwota zasiłku zależy od liczby posiadanych dzieci i wyliczana jest na bazie dochodu jaki przypada na rodzinę

Statutory Maternity Pay

Statutory Maternity Pay przysługuje kobietom spodziewającym się dziecka i jest wypłacane przez pracodawcę przez okres maksymalnie 26 tygodni w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim…

Ordinary Statutory Paternity Pay

Jeśli Twoja żona / partnerka urodziła lub adoptowała dziecko możesz być uprawniony do jedno lub dwu tygodniowego urlopu wychowawczego i pobierania Ordinary Statutory Paternity Pay…

Maternity Allowance

Maternity Allowance jest zasiłkiem, który najczęściej przysługuje kobietom nie kwalifikującym się na Statutory Maternity Pay. Najwcześniej możesz zacząć otrzymywać MA na 11 tygodni poprzedzających tydzień…

Sure Start Maternity Grant

Sure Start Maternity Grant to odpowiednik becikowego w Polsce. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana w przypadku, gdy spodziewamy się dziecka lub jesteśmy niedługo po jego urodzeniu. Na dzień dzisiejszy wynosi £500.

PONADTO

Kredyty hipoteczne, Odszkodowania, Tłumaczenia, Przelewy pieniężne, Oraz inne…